CỔNG TỪ | CỔNG AN NINH SIÊU THỊ, THƯ VIỆN | NAM DƯƠNG

flickr facebook twitter digg stumbleupon feed

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 80~180cm
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 10.7m với 4 cánh chín
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 1.8~3.5m, tùy cấu hình
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 2.4m (7ft 10in)
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 2.4m (7ft 10in)
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 2.4m (7ft 10in)
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 2m (tối đa 8m / 1 bộ điều khiển)
 • Cấu hình Cánh thu phát, bộ điều khiển
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh gọn đổi mới
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 90 cm (35.43 in.)
 • Cấu hình Bộ thu phát, bộ điều khiển, cánh phụ
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh, Công nghệ số
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 5.4 m (18’), tùy cấu hình
 • Cấu hình Bộ thu phát, bộ điều khiển, cánh phụ
Published in CỔNG TỪ AN NINH

Additional Info

 • Hãng sx Sensormatic
 • Loại cổng Cổng từ AM, dạng thanh gọn gắn tường
 • Tần số 58 KHz
 • Độ rộng 1.9m, Tùy cấu hình
 • Cấu hình Bộ thu phát, bộ điều khiển, cánh phụ
Published in CỔNG TỪ AN NINH
Page 1 of 2
You are here: Displaying items by tag: Cổng từ Sensormatic