CỔNG TỪ | CỔNG AN NINH SIÊU THỊ, THƯ VIỆN | NAM DƯƠNG

flickr facebook twitter digg stumbleupon feed

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Additional Info

 • Hãng sx Checkpoint
 • Loại tem Tem vuông
 • Tần số 8.2MHz
 • Kiểu tem Tem cứng

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, Loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Dạng hộp bảo vệ

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, Loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Loại dây từ

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Dây từ buộc hàng hóa
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Dạng dây

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, Loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Loại có vòng, bảo vệ chai, lọ, đồ hộp

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, Loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Hình đĩa bay

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem cứng RF
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Hình tròn

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, Loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Hình vuông hoặc hình chữ nhật

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem RF, loại dùng nhiều lần
 • Tần số 8.2 MHz
 • Kiểu tem Tem vuông hoặc hình chữ nhật

Additional Info

 • Hãng sx CSS
 • Loại tem Tem cứng AM, dùng nhiều lần
 • Tần số 58 KHz
 • Kiểu tem Tem cứng, Kiểu có vòng
Page 1 of 3
You are here: Displaying items by tag: Tem từ an ninh